Maj w Szkole Podstawowej w Lasecznie jest zawsze pełen wspaniałych wydarzeń. Jednym z nich to obchody Dnia Europejskiego. W tym roku nie było inaczej. Wszystkie klasy w szkole wraz z wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi wzięli czynny udział w przygotowaniu prezentacji o wybranych krajach Unii Europejskiej, m.in. o Polsce, Grecji, Francji, Włochach, Hiszpanii i o Wielkiej Brytanii. Nad całością zaś czuwał Pan Grzegorz Olszewski nauczyciel j. angielskiego. Można było dowiedzieć się w wesoły sposób wielu informacji o wspomnianych krajach. Dzieci popisały się m.in. znajomością mitów greckich, tańca Zorby, flamenco, piosenek Frere Jacque, Sofia. Oprócz tego były skecze z królową Elżbietą II, Beatlesami, szekspirowskim Hamletem, Romeo i Julią, Robin Hoodem i wieloma innymi. W przerwach między występami można było skosztować specjałów narodowych kuchni prezentowanych państw. Ta impreza, która na stałe wpisała się już w kalendarz roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Lasecznie, rozwija wśród dzieci tożsamość narodową i otwartość na tradycję i kulturę tak swojego kraju, jak i innych krajów Unii Europejskiej.

więcej zdjęć

Witaj maj, 3 maj…

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie z klasy V i VI pod kierunkiem nauczyciela historii Beaty Rosickiej i nauczyciela muzyki Sławomira Zbysińskiego przygotowali montaż muzyczno-słowny, w którym przedstawili najważniejsze wydarzenia tamtych czasów.

Konstytucja 3 maja 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej. Atrybutem każdego państwa są jego symbole: godło, flaga i hymn. Świadczą one o suwerenności, czyli niezależności państwa. Nie wolno ich znieważać ani nadużywać. Dla Polaków są one wyrazem ciągłości dziejów i więzi narodowej. Zarówno Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jak i Święto Konstytucji 3 Maja nawiązują do bardzo ważnych wydarzeń naszego kraju, poświęcone są refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszego państwa

Zdjęcia

Nasi zdolni uczniowie zaprezentowali się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z przedstawieniem z okazji Dnia Kobiet autorstwa Pani Zofii Asztemborskiej, oprawa muzyczna Pan Sławomir Zbysiński.

Zdjęcia

 

Najlepsi uczniowie w Gminie Iława otrzymali stypendia naukowe. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach.
Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława – Roman Piotrkowski oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski.

 

 

 

Stypendia otrzymali:

 

 

 

1.    Małgorzata Cieszewska kl. V

 

2.    Julia Głowacz kl. VI

 

3.    Karolina Janik kl. VI

 

4.    Wiktoria Łożyńska kl. VI

 

5.    Bartosz Skolmowski kl. VI

 


Gratulujemy!

 

Zdjęcia