W sali widowiskowej GOK w Lasecznie prowadzone są warsztaty teatralne, a na świetlicy w szkole warsztaty krawieckie. Przygotowywana jest sztuka teatralna „Kopciuszek”. Projekt pt. „Mały, Wielki Aktor” dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie w Iławie tj. Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”, oraz z Urzędu Gminy Wiejskiej Iława, a realizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno.

Na warsztatach teatralnych uczestnicy projektu uczą się wchodzić w rolę, wyrażać uczucia, poznają kulturę żywego słowa, rozwijają umiejętność prezentacji na scenie i wyrażania stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę. Warsztaty teatralne prowadzi Pani Grażyna Piękos. O oprawę muzyczną zadbał Pan Jerzy Piotrowski.

Natomiast na warsztatach krawieckich uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o szyciu. Poznają rodzaje materiałów, uczą się wykrojów, wycinają, fastrygują, próbują szyć na maszynie. Powstały już piękne wytwory m. in. poduszeczki, kominy na szyję, torebki, torby, czapki. Zajęcia prowadzi Pani Justyna Grzegrzółka przy dużym wsparciu Pani Heleny Jeziorskiej oraz Pani Moniki Oleksiak. Odbyła się również wycieczka do teatru w Grudziądzu na piękny spektakl pt. „Pinokio”.


Cała społeczność Laseczna wita kolorową jesień

Tradycją Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lasecznie stało się coroczne, kolorowe powitanie jesieni na wesoło. W tym celu, zorganizowany został przez szkołę, Radę Rodziców, Radę Sołecką, Stowarzyszenie i OSP Laseczno szkolny festyn.

Miłym i ekscytującym punktem imprezy były wybory Miss Jesieni. Zachwyciły nas wszystkie stroje uczestniczek i uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy prezentowali się kolorowo, jesiennie i wszyscy otrzymali nagrody.

Następnym punktem festynu był konkurs plastyczny na temat „Bezpieczeństwo w szkole”. Konkurs ten polegał na wykonaniu piktogramów – znaków bezpieczeństwa  i właściwego zachowania w szkole. Najładniejsze prace będą zalaminowane i powieszone na szkolnym korytarzu.

Zachwyt wzbudził motocykl z przyczepką, którym Pan Dariusz Szlasa przewoził dzieci.

Dodatkową atrakcją były Kule Bumber Ball i strzelanie z łuku, które udostępnił nam Pan Jarosław Musiał. Była to wspaniała zabawa dla dzieci

Ekscytujący dla dzieci był również pokaz samochodu policyjnego oraz oprzyrządowania policjanta.

Całą zabawę uświetniły zjeżdżalnie, które najbardziej cieszyły się wśród najmłodszych pociech, a którą udostępnił nam, jak co roku, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Iławie.

Można było również obejrzeć prace dzieci, wykonane z darów jesieni. Trudno było wybrać najładniejszą pracę, gdyż wszystkie były piękne i bardzo pomysłowe.

W uatrakcyjnieniu festynu pomogli nam strażacy z OSP w Lasecznie, którzy na boisku szkolnym zaprezentowali swoje umiejętności.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i uświetnieniu tego festynu, zwłaszcza rodzicom, którzy zajęli się stroną techniczną uroczystości oraz sprzedażą upieczonego przez siebie pysznego ciasta, hot-dogów, frytek, kiełbasek oraz chleba ze swojskim smalcem. Dzięki sponsorom zorganizowaliśmy loterię.Samorządowa Szkoła Podstawowa

Rada Sołecka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno

OSP

organizuje

18  WRZEŚNIA 2016 r. – ŚWIĘTO JESIENI

W programie:

- Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w szkole”

Wykonanie piktogramów – znaków bezpieczeństwa  i właściwego zachowania w szkole.

- Kule Bumber Ball, strzelanie z łuku

- Wybory Miss Jesieni

- Konkurs – Kompozycja Jesienna

- Pokaz samochodu policyjnego

- Pokazy strażackie

Poza tym:

- Zjeżdżalnia

- Swojskie jadło

- Atrakcyjne nagrody

- Loteria fantowa

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Bezpieczeństwo w szkole’’

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci uczęszczających do S.S.P. w Lasecznie.

2. Hasło konkursu: ,,Bezpieczeństwo w szkole’’ - WYKONANIE  PIKTOGRAMÓW - ZNAKÓW  BEZPIECZEŃSTWA  I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W SZKOLE.

3. Cel konkursu: Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w szkole, stosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na  zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci w czasie pobytu w szkole. Pośrednim celem konkursu jest aktywizacja dzieci , rozwijanie ich wyobraźni oraz pokazanie walorów indywidualnej pracy na rzecz całej społeczności szkolnej.

§ 2. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3. Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu   „Bezpieczeństwo  w szkole’’.

§ 4. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną, prace plastyczne płaskie w formacie A4 na, sztywnym papierze.

2. Każdy uczestnik może przekazać kilka prac.

3. Termin składania prac plastycznych mija 18 września 2016r.

4. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w

dniu 18 września 2016r. podczas Święta Jesieni.

5. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

6. Sposób opisania prac konkursowych:  na każdej pracy powinny znajdować się informacje dotyczące uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko ucznia, wiek.

§ 5. Kryteria oceny

1. Prace oceniane będą pod względem:  zgodności z tematem,  komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,  estetyki pracy, pomysłowości i materiału użytego do wykonania pracy.

§ 6. Komisja Oceniająca

1.  Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie trzech zwycięzców konkursu do nagród indywidualnych, pozostałe prace biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką.

2.  Ponadto, wybrane prace zostaną umieszczone w różnych widocznych miejscach w szkole i będą służyły podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich uczniów szkoły.

3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac plastycznych podczas Święta Jesieni.

4. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.


Iwona Kurowska

organizator konkursu


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą Sołecką oraz Samorządową Szkołą Podstawową w Lasecznie realizuje Projekt p.n. „Mały, Wielki Aktor”, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie w Iławie tj. Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”, oraz z Urzędu Gminy Wiejskiej Iława.

W sali widowiskowej w Lasecznie przeprowadzane są warsztaty krawieckie i teatralne.

Głównym celem niniejszego zadania jest przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Kopciuszek”.