W dniach 14-15 lutego w naszej szkole działała poczta Walentynkowa, której finał odbył się podczas apelu 15 lutego. Pani Iwona Kurowska, pedagog szkolny wraz z uczniami klas IV, VI i VII, którzy jej pomagali, nie ukrywała zdziwienia, że jej inicjatywa zyskała tak dużą popularność, gdyż rozdawanie zaadresowanych walentynek trwało dość sporo czasu. Jako szkoła jesteśmy otwarci na tradycje i kulturę, która przychodzi do nas z innych krajów i chętnie bierzemy w nich udział.

kliknij zdjęcie, aby zobaczyć ich więcej

Do pobrania:

Deklaracja rozpoczęcie

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Wniosek przedszkole

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 24 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.154 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iława.
2. Terminy, o których mowa w ust.1, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem
prowadzącym jest Gmina Iława.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iława

L.p.

Czynność

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego do

16 marca 2018 r.

od 23 sierpnia do

24 sierpnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

od 19 marca 2018 r. do

20 marca 2018 r.

27 sierpnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2018 r.

28 sierpnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 marca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

 

19 stycznia 2018 to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Lasecznie, gdyż tego dnia odbył się coroczny Bal Karnawałowy. Była muzyka, tańce, śpiewanie i wszelakie konkursy, włącznie z tym na najznakomitsze przebranie. Nie zabrakło wizyty św. Mikołaja, który zanim rozdał prezenty, pytał, czy dzieci były grzeczne. Czasem trzeba było dodatkowo powiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Podczas balu szkołę odwiedził Pan Policjant, który mówił o bezpiecznym spędzaniu czasu podczas ferii zimowych. Podsumowując, to był dzień pełen wrażeń, w trakcie którego wszyscy wspaniale się bawili.

 

kliknij zdjęcie, aby zobaczyć ich więcej

 

Dnia 18.01.2018 roku wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Lasecznie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Impreza ta na stałe jest wpisana do kalendarza naszych szkolnych uroczystości. Uroczystość ta jest przygotowywana przez najmłodsze dzieci w naszej placówce: 3-4 -letnie oraz oddział przedszkolny 5-6-latków. Tak również było i w tym roku.  Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie wychowawczynie: Zofia Asztemborska i Jowita Biener. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem recytowały wierszyki, tańczyły i śpiewały piosenki. Gościom szczególnie podobały się humorystyczne scenki teatralne w wykonaniu małych aktorów: „Babcie dawniej i dziś” oraz „O czym marzy babcia?”. Dużo wzruszeń dostarczył piękny, świąteczny koncert kolęd. Małym artystom akompaniował pan Sławomir Zbysiński. Po części artystycznej przyszła pora na wręczenie dziadkom i babciom upominków. Miłym akcentem uroczystości był wspólny poczęstunek, przygotowany, jak zawsze, przez niezawodne mamy przedszkolaków. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Rada Pedagogiczna SP w Lasecznie składa podziękowanie rodzicom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

kliknij zdjęcie, aby zobaczyć ich więcej