Najlepsi uczniowie w Gminie Iława otrzymali stypendia naukowe. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach.
Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława – Roman Piotrkowski oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski.

 

 

 

Stypendia otrzymali:

 

 

 

1.    Małgorzata Cieszewska kl. V

 

2.    Julia Głowacz kl. VI

 

3.    Karolina Janik kl. VI

 

4.    Wiktoria Łożyńska kl. VI

 

5.    Bartosz Skolmowski kl. VI

 


Gratulujemy!

 

Zdjęcia

W niedzielę 12 marca w sali GOK w Lasecznie odbyło się spotkanie mieszkańców i zaproszonych gości z okazji Dnia Kobiet. Głównymi organizatorami była Rada Sołecka wsi Laseczno, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.Wójt Gminy Iława - Pan Krzysztof Harmaciński, z-ca Wojta Gminy Iława - Pan Bogusław Wylot wraz z małżonką, Starosta Powiatu Iławskiego - Pan Marek Polański z małżonką, Przewodniczący Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - Pan Edward Jasik, proboszcz parafii Laseczno ks. Jarosław Grudziąż z rodzicami a także radni, sołtysi i dyrektorzy szkół z terenu Gminy Iława.
Imprezę otworzyła Pani Grażyna Piękos - Dyrektor GOK Laseczno, która złożyła najserdeczniejsze życzenia paniom, mężczyznom z okazji dnia mężczyzn, a także sołtysom z okazji Dnia Sołtysa. Do życzeń dołączyła się Sołtys wsi Emilia Skolmowska, która gorąco przywitała wszystkich zebranych gości, Wójt Gminy Iława obdarował ją pięknym bukietem kwiatów.
Dyrektor SSP w Lasecznie Danuta Gubała wraz z Radą Sołecką wsi Laseczno podziękowali sołtys wsi - Emilii Skolmowskiej, za zaangażowanie, oddanie i całokształt pracy, którą wykonuje na rzecz wsi i lokalnej społeczności.
Ksiądz Jarosław Grudziąż z rąk Wójta otrzymał statuetkę za "Wspieranie kultury w Gminie Iława",
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich pt."Sztuką jest kobieta" autorstwa Joanny "Madivy" Żurańskiej.
Głównym punktem imprezy było fenomenalne przedstawienie uczniów SSP Laseczno, którego scenariusz osobiście napisała Pani Zosia Asztemborska, nauczycielka tejże szkoły. Pan Sławomir Zbysiński pedagog SSP Laseczno zadbał o muzyczna stronę przedstawienia. Dzieciaki jak zwykle zaprezentowały się na najwyższym poziomie. Sala wypełniona po brzegi nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Uczniowie wcielili się w postacie z życia domowego, ukazując codzienne perypetie małżonków, przyjaciółek a także kumpli od męskich rozmów o życiu.
W dowód wdzięczności za pomoc i przygotowanie przedstawienia Rada Sołecka wręczyła Pani Zosi Asztemborskiej kosz słodkości.
Po spektaklu wystąpił zespół " Grasz Band", który wykonał piękne polskie piosenki.
Dzieci SSP Laseczno z Placówki Wsparcia Dziennego przygotowały dla wszystkich Pań piękne, ręcznie wykonane laurki.
Rada Sołecka jak zwykle zadbała o słodką stronę imprezy, a także lampkę szampana.

 

Dnia 2 marca w Gimnazjum nr 1 w Iławie odbyły się miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach tych z naszej szkoły wzięli udział następujący uczniowie: Wiktoria Łożyńska, Julia Głowacz, Nikola Kosińska oraz Bartosz Skolmowski. Uczniowie naszej szkoły odnieśli spory sukces zajmując:

I miejsce – Wiktoria Łożyńska,

III miejsce – Julia Głowacz.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół miasta i gminy Iława. Zarówno Wiktoria jak i Julia zakwalifikowały się do etapu powiatowego, który jest kolejnym szczeblem tego turnieju. Opiekunem uczniów z naszej szkoły jest Adam Przybilski.

 


Bractwo KERIN poprowadziło Lekcję Żywej Historii pt. „Szlachta i husaria”. Dzieci miały możliwość przeniesienia się w czasie do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, dowiedziały się o powstaniu stanu szlacheckiego i jego wewnętrznych podziałach, zwyczajach, polskim stroju narodowym. Podczas lekcji została przedstawiona historia powstań kozackich i potopu szwedzkiego oraz siła polskiej Husarii.

Naczelnym celem takich zajęć jest ich interaktywność – młodzi odbiorcy odgrywają w nich różnorodne role, mają możliwość włożenia zbroi, strojów historycznych oraz zapoznania się z orężem różnych epok. Wszystkie wykorzystywane przez Bractwo KERIN eksponaty są wiernymi replikami historycznych oryginałów.