25 października 2019 r. klasa VIII wzięła udział w interesującym spotkaniu z Panią Janiną Lepczyńską, byłą wieloletnią, dyrektor Szkoły w Lasecznie, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lasecznie. Spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej pn. " Jak to dawniej w szkole bywało". Pani Lepczyńska, dzisiaj już emerytka, przybliżyła historię szkolnych lat powojennych, lat kiedy razem z innymi mieszkańcami Laseczna sprowadziła się na nasze rodzinne tereny. Wszyscy zebrani w skupieniu i z ciekawością słuchali opowieści o trudnych, czasami nawet ciężkich czasach życia rodzin i nauczycieli pracujących dla dobra młodego człowieka.
Dziękujemy za interesujące spotkanie.

 

Przejdź do galerii

W dniu 25 października 2019 r. w piątek, odbyła się wycieczka do Gdańska zorganizowana przez GOK w Lasecznie. Wzięli w niej udział m.in. uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Lasecznie pod opieką Pani Agnieszki Szymczak. Uczniowie zwiedzali Europejskie Centrum Solidarności, a następnie przeszli ulicami Gdańska do Głównego Miasta pod fontannę Neptuna. Wycieczka bardzo się podobała, pogoda była świetna. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ponieważ z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem zgłębiali wiedzę naszej historii.

 

Przejdź do galerii

W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane są od 16 lat. Również w tym roku w dniu października w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w czasie którego najlepszym uczniom, w obecności całej społeczności szkolnej oraz ich rodziców wręczono stypendia.

Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną, wzorową ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy:
Wójta Gminy Iława – Krzysztofa Harmacińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Iława – Romana Piotrkowskiego, Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryka Szabelskiego.

Wyróżnieni uczniowie to:

 1. Bonisławska Klaudia V
 2. Bukowski Jan V
 3. Łukomska Maja V
 4. Łukomska Zuzanna VI
 5. Skolmowski Jakub VI
 6. Bojanowska Paulina VII
 7. Buchalski Michał VII
 8. Janik Aleksandra VII
 9. Cieszewska Małgorzata VIII
 10. Janik Karolina VIII

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Również pierwszoklasiści  otrzymali drobne upominki w postaci kamizelek odblaskowych.

 

Przejdź do galerii

23 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lasecznie została zorganizowana Żywa Lekcja Historii przez Agencję Widowisk Historycznych – ARKONA pt. „Od zaborów do odzyskania niepodległości”.

Ten spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym przybliżył dzieciom:

 • losy naszego państwa, narodu pod zaborami;
 • etos żołnierza powstańca;
 • mundur z czasów powstania listopadowego i styczniowego, pierwszej wojny światowej
 • ekwipunek i wyposażenie z w/w czasów;
 • bezpieczne repliki broni;
 • technikę wojskową, łączność, zaopatrzenie;
 • rekonstrukcje z udziałem publiczności.

Omówione i zaprezentowane w/w zagadnienia były ciekawą, atrakcyjną i bardzo kreatywną lekcją historii.

 

Przejdź do galerii