W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane są od 16 lat. Również w tym roku w dniu października w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w czasie którego najlepszym uczniom, w obecności całej społeczności szkolnej oraz ich rodziców wręczono stypendia.

Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną, wzorową ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy:
Wójta Gminy Iława – Krzysztofa Harmacińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Iława – Romana Piotrkowskiego, Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryka Szabelskiego.

Wyróżnieni uczniowie to:

 1. Bonisławska Klaudia V
 2. Bukowski Jan V
 3. Łukomska Maja V
 4. Łukomska Zuzanna VI
 5. Skolmowski Jakub VI
 6. Bojanowska Paulina VII
 7. Buchalski Michał VII
 8. Janik Aleksandra VII
 9. Cieszewska Małgorzata VIII
 10. Janik Karolina VIII

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Również pierwszoklasiści  otrzymali drobne upominki w postaci kamizelek odblaskowych.

 

Przejdź do galerii

23 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lasecznie została zorganizowana Żywa Lekcja Historii przez Agencję Widowisk Historycznych – ARKONA pt. „Od zaborów do odzyskania niepodległości”.

Ten spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym przybliżył dzieciom:

 • losy naszego państwa, narodu pod zaborami;
 • etos żołnierza powstańca;
 • mundur z czasów powstania listopadowego i styczniowego, pierwszej wojny światowej
 • ekwipunek i wyposażenie z w/w czasów;
 • bezpieczne repliki broni;
 • technikę wojskową, łączność, zaopatrzenie;
 • rekonstrukcje z udziałem publiczności.

Omówione i zaprezentowane w/w zagadnienia były ciekawą, atrakcyjną i bardzo kreatywną lekcją historii.

 

Przejdź do galerii

W dniu 18 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się konkurs krasomówczy, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły Jakub Skolmowski. Zaprezentował tekst pt. „Lecznicze źródełko w siemiańskim lesie”. Jego prezentacja została oceniona bardzo dobrze, Jakub został laureatem tegoż konkursu i reprezentował nasz powiat w wojewódzkim konkursie, który odbył się w Lidzbarku Warmińskim. Ucznia przygotowała Pani Małgorzata Rzepka.

 

Przejdź do galerii

W październiku w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszaków. Kandydaci na uczniów w obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów złożyli uroczyste słowa ślubowania.

Ale zanim jednak do tego doszło musieli wykazać się wiedzą o otaczającym ich świecie. Recytując wiersze i śpiewając piosenki pod kierunkiem Pana Sławomira Zbysińskiego zaprezentowali swoje umiejętności.

Kiedy było już wszystko jasne, że kandydaci na uczniów znają nasze barwy narodowe, wiedzą jak nazywa się nasza Ojczyzna oraz znają przepisy ruchu drogowego odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Lasecznie.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne w specjalnych nakładkach z imieniem zakupionych przez rodziców pierwszaków.

Pani Dyrektor Danuta Gubała życzyła pierwszakom szczęścia i wielu sukcesów w ich szkolnej wędrówce.

Klasa II i III wraz z Panią Beatą Rosicką przygotowała dla pierwszaków z okazji ich święta część artystyczną i upominki.

Po ceremoni ślubowania uczniowie klasy I wraz z wychowawcą Panią Joanną Szlasa udali się do swojej klasy na wspólny poczęstunek.

Wrażeniom z tej uroczystości i zadowoleniu pierwszaków nie było końca.

 

Przejdź do galerii