Poniżej oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie na rok szkolny 2020/2021.

ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - do pobrania

 

 

Poniżej  do pobrania załącznik z najważniejszymi informacjami o ofercie edukacyjnej ZSO im Stefana Żeromskiego. Zachęcamy jednocześnie uczniów i ich rodziców do odwiedzania strony szkolnej www.zsog.ilawa.pl lub FB.

ZSO im Stefana Żeromskiego - oferta dla uczniów klasy VIII

Sprawozdania finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej w Lasecznie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Iławie (jednostka obsługująca):

http://bip.gmina-ilawa.pl/10054/Sprawozdania_finansowe/

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Informuję, że nauczanie zdalne zostało przedłużone przez MEN do 24 maja 2020 r. Egzamin  ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r., a jego wyniki zostaną opublikowane do 31 lipca 2020 r. 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Danuta Gubała