W dniu 18 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się konkurs krasomówczy, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły Jakub Skolmowski. Zaprezentował tekst pt. „Lecznicze źródełko w siemiańskim lesie”. Jego prezentacja została oceniona bardzo dobrze, Jakub został laureatem tegoż konkursu i reprezentował nasz powiat w wojewódzkim konkursie, który odbył się w Lidzbarku Warmińskim. Ucznia przygotowała Pani Małgorzata Rzepka.

 

Przejdź do galerii

W październiku w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszaków. Kandydaci na uczniów w obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów złożyli uroczyste słowa ślubowania.

Ale zanim jednak do tego doszło musieli wykazać się wiedzą o otaczającym ich świecie. Recytując wiersze i śpiewając piosenki pod kierunkiem Pana Sławomira Zbysińskiego zaprezentowali swoje umiejętności.

Kiedy było już wszystko jasne, że kandydaci na uczniów znają nasze barwy narodowe, wiedzą jak nazywa się nasza Ojczyzna oraz znają przepisy ruchu drogowego odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Lasecznie.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne w specjalnych nakładkach z imieniem zakupionych przez rodziców pierwszaków.

Pani Dyrektor Danuta Gubała życzyła pierwszakom szczęścia i wielu sukcesów w ich szkolnej wędrówce.

Klasa II i III wraz z Panią Beatą Rosicką przygotowała dla pierwszaków z okazji ich święta część artystyczną i upominki.

Po ceremoni ślubowania uczniowie klasy I wraz z wychowawcą Panią Joanną Szlasa udali się do swojej klasy na wspólny poczęstunek.

Wrażeniom z tej uroczystości i zadowoleniu pierwszaków nie było końca.

 

Przejdź do galerii

 

Październik, to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamięta się o pracownikach oświaty.

11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lasecznie odbyła się uroczystość świętująca Dzień Edukacji Narodowej. Klasa V wraz z wychowawcą Panią Magdą Nadolską i polonistką Panią Barbarą Kowalską przygotowała z tej okazji montaż słowno-muzyczny oraz inscenizaję pt. Czerwony kapturek.

Dyrektor Szkoły Pani Danuta Gubała złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

 

Przejdź do galerii

Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony po raz pierwszy w 2001 roku przez Polską Izbę Książki.

W związku z tym, w naszej szkole, na początku października rozpoczęliśmy dzień nietypowo – od głośnego czytania.

 

Przejdź do galerii