Najlepsi uczniowie w Gminie Iława otrzymali stypendia naukowe. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach.
Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski.

 

 

Stypendia otrzymali:

 

1.        Bojanowska Paulina kl. V

 

2.        Julia Głowacz kl. VII

 

3.        Karolina Janik kl. VI

 

4.        Aleksandra Janik kl. V

 

5.        Wiktoria Łożyńska kl. VII

 

6.        Bartosz Skolmowski kl. VII

 


Gratulujemy!

 

 

więcej zdjęć

„Ślubuję być dobrym uczniem”

W październiku w Szkole Podstawowej w Lasecznie odbyło się ślubowanie pierwszaków.

Kandydaci na uczniów w obecności rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek złożyli uroczyste słowa ślubowania.

Ale zanim do tego doszło musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Starsi koledzy i koleżanki z klasy IV zadawali pytania pierwszakom. Kiedy już było wszystko jasne, że kandydaci na uczniów znają nasze barwy ojczyste, wiedzą jak nazywa się nasza ojczyzna oraz znają przepisy ruchu drogowego odbyło się uroczyste pasowanie.

Pani Dyrektor Danuta Gubała po pasowaniu życzyła pierwszakom szczęścia i wielu sukcesów w ich szkolnej wędrówce.

Klasa III wraz z wychowawcą Panią Beatą Rosicką przygotowała część artystyczną dla pierwszaków oraz medale wzorowego pierwszaka. Po ceremonii ślubowania pierwszaki otrzymały również upominki od kolegów i koleżanek z klasy II oraz od rodziców – pamiątkowe kubeczki. Potem uczniowie klasy I wraz z wychowawcą Panią Joanną Szlasą udali się na wspólny poczęstunek.

Wychowawca klasy I

Joanna Szlasa

więcej zdjęć

Październik to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamięta się o pracownikach oświaty. W Szkole Podstawowej w Lasecznie nie było inaczej. Uczniowie szkoły, ubrani w strój galowy, przez cały dzień traktowali nauczycieli w sposób bardzo uroczysty, a punktem kulminacyjnym był apel, który przygotowali uczniowie klasy V przy pomocy wychowawcy Pana Adama Przybilskiego. Akompaniował Pan Sławomir Zbysiński. Były miłe słowa, wiersze, piosenki i wręczenie kwiatów wszystkim pracownikom szkoły w Lasecznie. Na koniec życzenia złożyła Dyrektor Szkoły Pani Danuta Gubała. To szczególny dzień, który zawsze zapada w pamięć.

więcej zdjęć

Tradycją Szkoły Podstawowej w Lasecznie stało się coroczne, kolorowe powitanie jesieni na wesoło. W tym celu zorganizowany został przez Szkołę, Radę Rodziców, Radę Sołecką, Stowarzyszenie wyjazd na piknik jesienny do Gardzienia.

Miłym i ekscytującym punktem imprezy były przejażdżka po lesie zabytkowym samochodem, gry i zabawy. Wspólna gra w piłkę nożną, która cieszyła się ogromnym powodzeniem nawet wśród dziewczynek. Młodsze dzieci mogły korzystać z trampoliny i bujaczek. Finałowym punktem festynu był poczęstunek dla wszystkich uczestników.

więcej zdjęć