?Radosna bo czysta? ? pod takim hasłem uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lasecznie pod kierunkiem Pani Jolanty Pszennej i Pani Iwony Kurowskiej - obchodzili 25 kwietnia 2013r. Święto Ziemi.

Celem akcji było propagowanie dbałości o przyrodę i czyste środowisko. Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej uświadomił dzieciom powagę i rozmiar zanieczyszczeń oraz konieczność segregacji odpadów. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą i ekologiczną, czego dowodem są wykonane przez nich plakaty i ?kosze? z posegregowanymi odpadami. Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

W niedzielę, 21 kwietnia 2013r., GOK przy współudziale nauczycieli i uczniów SSP w Lasecznie oraz Rady Sołeckiej Laseczna zorganizował koncert "przy kawie" pt. "Cała rodzina czyta Tuwima". W czasie imprezy wiersze recytowali uczniowie z naszej szkoły:

Natalia Koszytkowska

Julia Ćwiklik

Michał Stępień

Piotr Rzepka

Bartosz Skolmowski

Wiktoria Łukomska

Marcelina Pucińska

Artur Oleksiak

Radek Kowalski

oraz nauczyciele: Małgorzata Rzepka i Danuta Gubała. Muzyczną część reprezentowały wokalistki: dyrektor GOK Grażyna Piękos i Bernadeta Gawryjołek. Jako gość imprezy zaśpiewał iławski bard Mariusz Gołębiowski.

Koncert adresowany był do mieszkańców gminy w różnym wieku.

 

W dniu 18 kwietnia br. w sali widowiskowej GOK odbyły się Gminne Eliminacje XXXI Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Poezją". Gospodarzem imprezy była Pani dyrektor GOK Grażyna Piękos. Jury w składzie: Stefan Gurzyński (przewodniczący), Agnieszka Prusakowska i Michał Wróblewski oceniało występy uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i Placówek Wsparcia Dziennego Gminy Iława. W tym roku uczestnicy wybrali nowe, świeże utwory poezji i prozy polskiej, co jest dobrym sygnałem zmian i ewolucji. W wyniku obrad jury, nasi uczniowie zdobyli aż trzy (na sześć) czołowe miejsca.

W kategorii I: klasy I-III SP:

I miejsce zdobył Bartosz Skolmowski ? uczeń klasy II;

W kategorii II: klasy IV-VI SP:

I miejsce zdobyła Wiktoria Łukomska ? uczennica z klasy IV;

III miejsce zdobył Artur Oleksiak ? uczeń z klasy IV;

 

 

Laseczno z Tuwimem w tle... pod takim hasłem - tym razem - w naszej szkole odbył się jak co roku Wiosenny Konkurs Recytatorski. Słońce świeciło, więc niczego nie zabrakło w tej duchowej uczcie.

Wielu uczniów stanęło do walki o tytuł najlepszego szkolnego recytatora, co ucieszyło nas pedagogów. W związku z tym, że obecny rok jest rokiem Tuwima, część uczestników wybrała wiersze tego właśnie poety. Szczególnie pięknie wypadli najmłodsi uczestnicy konkursu.

Recytatorskie popisy swoich starszych kolegów podziwiały z wielką uwagą nasze małe przedszkolaczki, które systematycznie uczestniczą w życiu szkolnym. Chociaż przedszkole działa w naszej szkole dopiero rok, to maluchy stały się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności i chętnie uczestniczą w konkursach i wycieczkach (właśnie trwa nabór do grupy 3-4latków na rok szkolny 2013/2014, przedszkole do 5 godz. bezpłatne ).

Występy artystów oceniało jury w składzie: Małgorzata Rzepka, Joanna Szlasa, Danuta Gubała, Beata Rosicka.

Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła Wiktoria Jankowska - uczennica klasy III, która jest laureatką wielu konkursów, II miejsce zajęła uczennica klasy I Małgosia Cieszewska, III miejsce przypadło Patrycji Laskowskiej z klasy III. W grupie starszej najlepsza okazała się Wiktoria Łukomska, pozostałe miejsca zajęli Artur Oleksiak i Julia Ćwiklik.