W dniu 18 kwietnia br. w sali widowiskowej GOK odbyły się Gminne Eliminacje XXXI Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Poezją". Gospodarzem imprezy była Pani dyrektor GOK Grażyna Piękos. Jury w składzie: Stefan Gurzyński (przewodniczący), Agnieszka Prusakowska i Michał Wróblewski oceniało występy uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i Placówek Wsparcia Dziennego Gminy Iława. W tym roku uczestnicy wybrali nowe, świeże utwory poezji i prozy polskiej, co jest dobrym sygnałem zmian i ewolucji. W wyniku obrad jury, nasi uczniowie zdobyli aż trzy (na sześć) czołowe miejsca.

W kategorii I: klasy I-III SP:

I miejsce zdobył Bartosz Skolmowski ? uczeń klasy II;

W kategorii II: klasy IV-VI SP:

I miejsce zdobyła Wiktoria Łukomska ? uczennica z klasy IV;

III miejsce zdobył Artur Oleksiak ? uczeń z klasy IV;

 

 

Laseczno z Tuwimem w tle... pod takim hasłem - tym razem - w naszej szkole odbył się jak co roku Wiosenny Konkurs Recytatorski. Słońce świeciło, więc niczego nie zabrakło w tej duchowej uczcie.

Wielu uczniów stanęło do walki o tytuł najlepszego szkolnego recytatora, co ucieszyło nas pedagogów. W związku z tym, że obecny rok jest rokiem Tuwima, część uczestników wybrała wiersze tego właśnie poety. Szczególnie pięknie wypadli najmłodsi uczestnicy konkursu.

Recytatorskie popisy swoich starszych kolegów podziwiały z wielką uwagą nasze małe przedszkolaczki, które systematycznie uczestniczą w życiu szkolnym. Chociaż przedszkole działa w naszej szkole dopiero rok, to maluchy stały się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności i chętnie uczestniczą w konkursach i wycieczkach (właśnie trwa nabór do grupy 3-4latków na rok szkolny 2013/2014, przedszkole do 5 godz. bezpłatne ).

Występy artystów oceniało jury w składzie: Małgorzata Rzepka, Joanna Szlasa, Danuta Gubała, Beata Rosicka.

Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła Wiktoria Jankowska - uczennica klasy III, która jest laureatką wielu konkursów, II miejsce zajęła uczennica klasy I Małgosia Cieszewska, III miejsce przypadło Patrycji Laskowskiej z klasy III. W grupie starszej najlepsza okazała się Wiktoria Łukomska, pozostałe miejsca zajęli Artur Oleksiak i Julia Ćwiklik.

 

27 marca 2013r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wikielcu odbyła się III Gminna Olimpiada Sportowa. Brało w niej udział 8 szkół podstawowych z gminy Iława. Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce.

 

21 marca 2013r. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Iława Henryk Szabelski wręczyli uczniom naszej szkoły Stypendia Naukowe za najlepsze wyniki w nauce. Gratulacje otrzymali również rodzice oraz grono pedagogiczne.

Wyróżnieni zostali uczniowie kl. IV:

Łukomska Wiktoria

Galińska Agata

Galińska Angelika

Ćwiklik Julia

Oleksiak Artur

Bądkowski Hubert