27 marca 2019 roku do naszej szkoły przybyli Wójt Gminy Iława Pan Krzysztof Harmaciński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Iława Panem Romanem Piotrkowskim oraz Kierownikiem Referatu Edukacji Gminy Iława Panem Henrykiem Szabelskim celem wręczenia stypendiów najlepszym uczniom naszej szkoły, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz brali czynny udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym na przestrzeni pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019. Władze Gminy Iława nie przechodzą obojętnie obok tak ciężko pracujących uczniów, którzy wzbijają się w przestworza i prężą swoje intelektualne muskuły poprzez docenienie ich wręczając kolejny już raz stypendia naukowe. Podczas przemowy tak zaproszeni goście, jak i Dyrektor Szkoły Pani Danuta Gubała życzyli, aby podczas kolejnego takiego wydarzenia było więcej nagrodzonych uczniów. Wierzymy, że tak będzie i życzymy powodzenia.

Po kliknięciu w poniższe zdjęcie można zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia.

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy dokumenty dot. rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (wystarczy kliknąć i pobrać):

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - kandydaci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy pierwszej

W dniu 10 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbyła się uroczystość związana z Dniem Kobiet. Przybyło bardzo dużo gości. W pierwszej części uroczystości wystąpili uczniowie tutejszej szkoły w znakomitym, humorystycznym przedstawieniu związanym z wizerunkiem kobiet w oczach mężczyzn. Uczniów do przedstawienia przygotowała p. Jowita Biener z tutejszej szkoły. Po przedstawieniu był słodki poczęstunek i uczniowie szkoły rozdali wszystkim Paniom wykonane kartki z życzeniami.

Po kliknięciu w zdjęcie można zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia

Dnia 18 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły – ci młodsi i starsi. Pomysłom na stroje karnawałowe nie było końca i każdy z nich pozytywnie zaskakiwał i dawał wiele satysfakcji tak przebranym, jak i obserwującym. Były konkursy, zabawy i dużo śmiechu.

Po kliknięciu w zdjęcie można zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia