Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

W przygotowanej informacji przypominamy rodzicom o wprowadzonych zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w związku obecną sytuacją epidemiczną.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ww. Listu wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Państwa placówki zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole, np. maile, dziennik elektroniczny, itp.

Z poważaniem

Departament Wspierania Konsumpcji

Krajowy Ośrodek Wspierania Konsumpcji

 

Program dla szkół - List do rodziców-opiekunów