Sprawozdania finansowe za 2020 rok Szkoły Podstawowej w Lasecznie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Iławie (jednostka obsługująca):

http://bip.gmina-ilawa.pl/10054/Sprawozdania_finansowe/