Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasecznie informuje, iż od dnia 02.03.2021 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klasy I szkoły podstawowej. Stosowne druki niezbędne do zapisów można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Poniżej wnioski do pobrania:


- deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w SP w Lasecznie i w dalszym ciągu będą uczęszczać)

- wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (dla dzieci nowo przyjmowanych)

- zgłoszenie do klasy I (dla kandydatów z obwodu szkoły)

- wniosek o przyjęcie do klasy I (dla kandydatów spoza obwodu szkoły)


Składanie wniosków rekrutacyjnych zakończy się dnia 07.04.2021 r., o godz. 15.00.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Danuta Gubała