Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z komunikatem MEN informuję, że od 26.10.2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII.

Uczniowie tych klas przechodzą od poniedziałku na nauczanie zdalne. Ujednolicony został sposób komunikowania się i nauczania.

W czasie kształcenia na odległość nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego, które zastępują dotychczas wykorzystywane: pocztę e-mailową czy inne komunikatory społeczne.

Wszyscy uczniowie klas IV-VIII otrzymali dostęp do Platformy Office 365 i e- dziennika.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć powinni włączyć sprzęt elektroniczny, o godz. 7.30 zalogować się na dziennik elektroniczny i czekać na dalsze informacje.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów z oddziałów 0-III odbywają się stacjonarnie według dotychczasowego planu zajęć.

Dowóz do szkoły będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Zajęcia opiekuńcze – praca świetlicy szkolnej, pozostaje tak jak do tej pory.

Z rodzicami, których dzieci uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, prowadzący nauczyciele ustalą formy i miejsce pracy.

W każdej sprawie proszę kontaktować się telefonicznie 89 640 33 23.

 

Wszystkie zmiany i inne informacje będą podawane Państwu na bieżąco.

                                                                      

Dyrektor SP Laseczno

mgr Danuta Gubała