Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. Rozpocznie się pożegnaniem uczniów klasy VIII, którzy otrzymają podczas apelu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie kl. VIII i przedstawiciele  klasy VII przyjeżdżają do szkoły autobusem na godz. 7.30. Rozwóz zaplanowany jest na godz. 9.00. Uroczystość odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego dla pozostałych klas

Odbieranie świadectw odbędzie się w salach poszczególnych klas.

- Klasa VII – od godz. 9.00 do godz. 9.30

- Klasa VI – od godz. 9.30 do godz. 10.00

- Klasa V – od godz. 10.00 do godz. 10.30

- Klasa IV – od godz. 10.30 do godz. 11.00

- Klasa III – od godz. 11.00 do godz. 11.30

- Klasa II – od godz. 11.30 do godz. 12.00

- Klasa I – od godz. 12.00 do godz. 12.30

- Oddziały przedszkolne „0” i 3-4 latki – od godz. 12.30 do godz. 13.00

 

Po świadectwo może zgłosić się rodzic lub uczeń. Nadal jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Na terenie szkoły należy zakrywać nos i usta maseczką lub przyłbicą, a także zachowywać dystans od innych osób wynoszący co najmniej 1, 5 metra.

 

W wyjątkowych sytuacjach świadectwo można odebrać w sekretariacie szkoły do końca czerwca w godz. 8.00-13.00, po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły (89) 640 33 23.

 

Formuła zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie jeśli dyrektor szkoły otrzyma inne wytyczne z MEN.

 

Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę, cierpliwość, odpowiedzialność i wkład włożony w realizację zdalnego nauczania.

 

Z poważaniem

Danuta Gubała

Dyrektor szkoły