język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek)

matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa)

język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek)

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się bez zmian. Autobus przywozi uczniów do szkoły na godz. 7.30. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. W związku z tym rodzice mogą sami przywieźć ucznia do szkoły najpóźniej do godz. 8.30. Rozwóz o godz. 12.00. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach, przynoszą swoje przybory szkolne. Podczas pisania egzaminów maseczki zdejmują. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Ósmoklasisto zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami, które będą obowiązywały podczas egzaminu.

 

Egzaminy_VIII_klasy_-_zasady.odt

Z poważaniem

Danuta Gubała

Dyrektor szkoły