Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Informuję, że nauczanie zdalne zostało przedłużone przez MEN do 24 maja 2020 r. Egzamin  ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r., a jego wyniki zostaną opublikowane do 31 lipca 2020 r. 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Danuta Gubała