W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa rozsyłane są do rodziców uczniów klas IV-VII, nowo utworzone przez wychowawców skrzynki pocztowe na użytek uczniów poszczególnych klas. Bardzo proszę o poważne i odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji i współpracę z nauczycielami.

 

Podręczniki i ćwiczenia, które zostały w szkole – rodzice lub ktoś z rodziny – mogą odebrać w poniedziałek 23 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.00.


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły 
Danuta Gubała