Zajęcia w szkole i oddziałach przedszkolnych są zawieszone

na 2 tygodnie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

 

W dniach 12.03.2020 r. i 13.03.2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci tych rodziców, którzy nie mieli możliwości zorganizować opieki.