W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane są od 16 lat. Również w tym roku w dniu października w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w czasie którego najlepszym uczniom, w obecności całej społeczności szkolnej oraz ich rodziców wręczono stypendia.

Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną, wzorową ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy:
Wójta Gminy Iława – Krzysztofa Harmacińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Iława – Romana Piotrkowskiego, Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryka Szabelskiego.

Wyróżnieni uczniowie to:

  1. Bonisławska Klaudia V
  2. Bukowski Jan V
  3. Łukomska Maja V
  4. Łukomska Zuzanna VI
  5. Skolmowski Jakub VI
  6. Bojanowska Paulina VII
  7. Buchalski Michał VII
  8. Janik Aleksandra VII
  9. Cieszewska Małgorzata VIII
  10. Janik Karolina VIII

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Również pierwszoklasiści  otrzymali drobne upominki w postaci kamizelek odblaskowych.

 

Przejdź do galerii