W dniu 18 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się konkurs krasomówczy, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły Jakub Skolmowski. Zaprezentował tekst pt. „Lecznicze źródełko w siemiańskim lesie”. Jego prezentacja została oceniona bardzo dobrze, Jakub został laureatem tegoż konkursu i reprezentował nasz powiat w wojewódzkim konkursie, który odbył się w Lidzbarku Warmińskim. Ucznia przygotowała Pani Małgorzata Rzepka.

 

Przejdź do galerii