Sprawozdania finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej w Lasecznie znajdują się stronie BIP Urzędu Gminy w Iławie:

http://bip.gmina-ilawa.pl/10054/Sprawozdania_finansowe/