27 marca 2019 roku do naszej szkoły przybyli Wójt Gminy Iława Pan Krzysztof Harmaciński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Iława Panem Romanem Piotrkowskim oraz Kierownikiem Referatu Edukacji Gminy Iława Panem Henrykiem Szabelskim celem wręczenia stypendiów najlepszym uczniom naszej szkoły, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz brali czynny udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym na przestrzeni pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019. Władze Gminy Iława nie przechodzą obojętnie obok tak ciężko pracujących uczniów, którzy wzbijają się w przestworza i prężą swoje intelektualne muskuły poprzez docenienie ich wręczając kolejny już raz stypendia naukowe. Podczas przemowy tak zaproszeni goście, jak i Dyrektor Szkoły Pani Danuta Gubała życzyli, aby podczas kolejnego takiego wydarzenia było więcej nagrodzonych uczniów. Wierzymy, że tak będzie i życzymy powodzenia.

Po kliknięciu w poniższe zdjęcie można zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia.