Najlepsi uczniowie w Gminie Iława otrzymali stypendia naukowe. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach.
Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski.

 

 

Stypendia otrzymali:

 

1.        Bojanowska Paulina kl. V

 

2.        Julia Głowacz kl. VII

 

3.        Karolina Janik kl. VI

 

4.        Aleksandra Janik kl. V

 

5.        Wiktoria Łożyńska kl. VII

 

6.        Bartosz Skolmowski kl. VII

 


Gratulujemy!

 

 

więcej zdjęć