Nasi zdolni uczniowie zaprezentowali się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z przedstawieniem z okazji Dnia Kobiet autorstwa Pani Zofii Asztemborskiej, oprawa muzyczna Pan Sławomir Zbysiński.

Zdjęcia