Najlepsi uczniowie w Gminie Iława otrzymali stypendia naukowe. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach.
Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława – Roman Piotrkowski oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski.

 

 

 

Stypendia otrzymali:

 

 

 

1.    Małgorzata Cieszewska kl. V

 

2.    Julia Głowacz kl. VI

 

3.    Karolina Janik kl. VI

 

4.    Wiktoria Łożyńska kl. VI

 

5.    Bartosz Skolmowski kl. VI

 


Gratulujemy!

 

Zdjęcia