W niedzielę 12 marca w sali GOK w Lasecznie odbyło się spotkanie mieszkańców i zaproszonych gości z okazji Dnia Kobiet. Głównymi organizatorami była Rada Sołecka wsi Laseczno, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.Wójt Gminy Iława - Pan Krzysztof Harmaciński, z-ca Wojta Gminy Iława - Pan Bogusław Wylot wraz z małżonką, Starosta Powiatu Iławskiego - Pan Marek Polański z małżonką, Przewodniczący Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - Pan Edward Jasik, proboszcz parafii Laseczno ks. Jarosław Grudziąż z rodzicami a także radni, sołtysi i dyrektorzy szkół z terenu Gminy Iława.
Imprezę otworzyła Pani Grażyna Piękos - Dyrektor GOK Laseczno, która złożyła najserdeczniejsze życzenia paniom, mężczyznom z okazji dnia mężczyzn, a także sołtysom z okazji Dnia Sołtysa. Do życzeń dołączyła się Sołtys wsi Emilia Skolmowska, która gorąco przywitała wszystkich zebranych gości, Wójt Gminy Iława obdarował ją pięknym bukietem kwiatów.
Dyrektor SSP w Lasecznie Danuta Gubała wraz z Radą Sołecką wsi Laseczno podziękowali sołtys wsi - Emilii Skolmowskiej, za zaangażowanie, oddanie i całokształt pracy, którą wykonuje na rzecz wsi i lokalnej społeczności.
Ksiądz Jarosław Grudziąż z rąk Wójta otrzymał statuetkę za "Wspieranie kultury w Gminie Iława",
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich pt."Sztuką jest kobieta" autorstwa Joanny "Madivy" Żurańskiej.
Głównym punktem imprezy było fenomenalne przedstawienie uczniów SSP Laseczno, którego scenariusz osobiście napisała Pani Zosia Asztemborska, nauczycielka tejże szkoły. Pan Sławomir Zbysiński pedagog SSP Laseczno zadbał o muzyczna stronę przedstawienia. Dzieciaki jak zwykle zaprezentowały się na najwyższym poziomie. Sala wypełniona po brzegi nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Uczniowie wcielili się w postacie z życia domowego, ukazując codzienne perypetie małżonków, przyjaciółek a także kumpli od męskich rozmów o życiu.
W dowód wdzięczności za pomoc i przygotowanie przedstawienia Rada Sołecka wręczyła Pani Zosi Asztemborskiej kosz słodkości.
Po spektaklu wystąpił zespół " Grasz Band", który wykonał piękne polskie piosenki.
Dzieci SSP Laseczno z Placówki Wsparcia Dziennego przygotowały dla wszystkich Pań piękne, ręcznie wykonane laurki.
Rada Sołecka jak zwykle zadbała o słodką stronę imprezy, a także lampkę szampana.