10 listopada 2016 r. to ważny dzień dla pierwszoklasistów. W tym dniu bowiem, składali oni ślubowanie oraz byli pasowani na ucznia klasy I. Wykazali się doskonałymi umiejętnościami oraz dużą wiedzą  z wielu dziedzinach nauki. Wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Rzepką złożyli przysięgę pierwszoklasisty, starsze klasy serdecznie ich powitały dobrymi radami i upominkami, a Pani Dyrektor Danuta Gubała ogromnym ołówkiem pasowała ich na uczniów klasy I. Rodzice zaś, obdarowali swoje pociechy prezentami. Na koniec wszyscy częstowali się pysznościami przygotowanymi również przez rodziców.