Samorządowa Szkoła Podstawowa

Rada Sołecka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno

OSP

organizuje

18  WRZEŚNIA 2016 r. – ŚWIĘTO JESIENI

W programie:

- Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w szkole”

Wykonanie piktogramów – znaków bezpieczeństwa  i właściwego zachowania w szkole.

- Kule Bumber Ball, strzelanie z łuku

- Wybory Miss Jesieni

- Konkurs – Kompozycja Jesienna

- Pokaz samochodu policyjnego

- Pokazy strażackie

Poza tym:

- Zjeżdżalnia

- Swojskie jadło

- Atrakcyjne nagrody

- Loteria fantowa

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Bezpieczeństwo w szkole’’

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci uczęszczających do S.S.P. w Lasecznie.

2. Hasło konkursu: ,,Bezpieczeństwo w szkole’’ - WYKONANIE  PIKTOGRAMÓW - ZNAKÓW  BEZPIECZEŃSTWA  I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W SZKOLE.

3. Cel konkursu: Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w szkole, stosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na  zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci w czasie pobytu w szkole. Pośrednim celem konkursu jest aktywizacja dzieci , rozwijanie ich wyobraźni oraz pokazanie walorów indywidualnej pracy na rzecz całej społeczności szkolnej.

§ 2. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3. Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu   „Bezpieczeństwo  w szkole’’.

§ 4. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną, prace plastyczne płaskie w formacie A4 na, sztywnym papierze.

2. Każdy uczestnik może przekazać kilka prac.

3. Termin składania prac plastycznych mija 18 września 2016r.

4. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w

dniu 18 września 2016r. podczas Święta Jesieni.

5. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

6. Sposób opisania prac konkursowych:  na każdej pracy powinny znajdować się informacje dotyczące uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko ucznia, wiek.

§ 5. Kryteria oceny

1. Prace oceniane będą pod względem:  zgodności z tematem,  komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,  estetyki pracy, pomysłowości i materiału użytego do wykonania pracy.

§ 6. Komisja Oceniająca

1.  Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie trzech zwycięzców konkursu do nagród indywidualnych, pozostałe prace biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką.

2.  Ponadto, wybrane prace zostaną umieszczone w różnych widocznych miejscach w szkole i będą służyły podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich uczniów szkoły.

3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac plastycznych podczas Święta Jesieni.

4. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.


Iwona Kurowska

organizator konkursu