Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą Sołecką oraz Samorządową Szkołą Podstawową w Lasecznie realizuje Projekt p.n. „Mały, Wielki Aktor”, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie w Iławie tj. Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”, oraz z Urzędu Gminy Wiejskiej Iława.

W sali widowiskowej w Lasecznie przeprowadzane są warsztaty krawieckie i teatralne.

Głównym celem niniejszego zadania jest przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Kopciuszek”.