Maj 2011 r. dzieci odpoczywały i bawiły się na łonie natury w leśniczówce w Goryniu. Były też pieczone kiełbaski!